Almanya Turistik Vize Başvuru Evrakları

Almanya seyahati için Almanya vize başvurusu yapmak isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için Almanya vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Almanya’ya seyahat gerçekleştirecek kişilerin pasaportlarında daha öncesine ait çok girişli ve geçerli bir Schengen vizesi bulunması halinde, Almanya’ya girişlerinde gerekli olan Almanya schengen vizesi için başvuruda bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Hususi(Yeşil) Pasaport, Hizmet(Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan seyahatleri için Almanya vizesi başvurusundan muaf tutulmaktadır.

Uzun süreli (aile birleşimi, oturum izni, çalışma izni vb. ) amaçlarla Almanya’ya seyahat etmek isteyen tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Almanya vize başvurusunda bulunmakla mükelleftirler. Uzun süreli vize başvuruları direkt olarak Almanya Konsolosluğu ya da Almanya Büyükelçiliğine yapılmaktadır. 90 güne kadar olan vize başvuruları Almanya Konsolosluğunun yetkilendirmiş olduğu kurumlara ya da Turizm/Seyahat Acentelerine yapmalıdırlar. Almanya Schengen Bölgesi’ne üye ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Almanya vizesi sahibi oldukları takdirde seyahatlerini Almanya’dan başlatmak şartıyla diğer Schengen ülkelerine de Almanya Schengen vizesi ile seyahat edebilmektedirler. Almanya’ya seyahat etmek isteyen kişiler 90 güne kadar olan seyahatleri için Almanya Schengen Vizesi, 90 günden fazla olan seyahatleri için ise Almanya Ulusal Vizesi başvurusu yapmalıdır.

ALMANYA VİZESİ EVRAK LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Almanya Konsolosluğunun Turistik Vize kategorisi hakkında

Almanya Schengen Turistik Vize işlemleri

Almanya Turistik vizesi, Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gezi, eğlence ve tatil gibi sebeplerle seyahat etmek isteyen kişilerin başvurması gereken “kısa süreli” vize tipidir. Almanya Devleti Schengen Anlaşması’na taraf olduğu için Almanya Turistik vizesi Almanya Schengen vizesi olarak da anılmaktadır. Almanya Turistik vizesi sahibi olan kişiler ülkede 90 gün konaklama hakkına sahip olmaktadır. Almanya Federal Cumhuriyeti’ne turistik amaçla (turistik gezi, eğlence, tatil gibi sebeplerle) seyahat etmek isteyen Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaportlarında geçerli Schengen vizesi olmadığı takdirde, ülkeye giriş yapabilmek için Almanya Turistik Vizesi başvurusu yapmakla yükümlüdür. Hususi (Yeşil) Pasaport, Hizmet (Gri) Pasaportu ve Diplomatik (Siyah ve Kırmızı) Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmayan Almanya seyahatleri için Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerine başvuru yapmak zorunda değildirler.

Almanya Schengen Vizesi Evrakları 

 • Pasaport – Almanya turistik vize başvurularında kullanılacak pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Almanya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.
 • Biometrik Fotoğraf – Almanya turistik vize başvuru işlemlerinde kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5×4,5 cm ölçülerinde, Almanya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi – Almanya Turistik Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Almanya vize başvuru formu – Schengen visa application form – Almanya Turistik Schengen vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Almanya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen Almanya vize başvuru formu ıslak imzalı olmalıdır. Almanya vize başvuru formuda vereceğiniz bilgilerin sunduğunuz diğer Almanya vize başvuru evraklarıyla tutarlıklı olması gerekmektedir. Bu formda yapılan yanlış, hatalı veya eksik olması Almanya vize talebinizin ret ile sonuçlanmasına sebebiyet verebilir.

**NOT: Almanya Turistik Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Almanya Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

 • Finansal Durumu Gösterir Belgeler – Almanya Turist Vizesi başvurularında bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. Almanya Turistik Vize başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.
 • Almanya Vize talebini belirten dilekçe – Almanya Turistik Schengen Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Almanya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.
 • Almanya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Almanya’ yaya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.
  • Kişi işveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,
  • Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.
  • Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.
 • Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe; Almanya vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Almanya seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.
 • Bağlı bulunulan kuruma ait belgeler – Vergi levhası – Almanya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren
  • Faaliyet belgesi – Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
  • Şirketin imza sirküleri – Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.
  • Şirketin ticaret sicil gazetesi – Almanya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.
  • Kişinin çalıştığını gösterir belgeler – Almanya vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.
 • Seyahat amacını destekleyen bilgi belgeleri – Almanya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Almanya’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Almanya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Almanya Turistik Vizesine İlişkin Özellikler

Almanya Konsolosluğu tarafından “C Tipi” vizesi kategorisinde değerlendirilen Almanya Turistik vizesi kısa süreli bir vizedir. Almanya Turistik vizesi sahibi kişiler bu vize ile Federal Almanya Cumhuriyeti’nde en fazla 90 gün konaklayabilmektedir. Almanya Schengen Bölgesi üyesidir. Bu nedenle Almanya Turistik vizesi Schengen vizesi özelliği taşımaktadır. Dolayısıyla Turistik vizesi sahibi kişiler, Schengen Bölgesi’ne üye olan diğer ülkelere yapacakları seyahatler için tekrar vize başvurusu yapmak zorunda kalmazlar. Diğer taraftan pasaportunda Schengen Bölgesi üyesi bir başka ülkenin geçerli vizesi sahibi olan kişiler seyahatlerini vizesine sahip oldukları Schengen ülkesinden başlatmak koşulu ile Almanya’ya yapacakları turistik seyahatlerde Turistik vizesi başvuru işlemlerinden muaf olurlar.

Almanya Turistik vizesi başvuru evraklarına ilişkin bilgiler

 • Vize Başvuru Formu: Almanya Turistik vizesi başvurularında ibraz edilecek Almanya vizesi başvuru formu Türkçe ve Almanca olarak iki dilde düzenlenmelidir. Vize başvuru formunda ibraz edilen bilgiler eksiksiz ve doğru olmalıdır. Almanya Turistik vize başvuru formu büyük harfle ve okunaklı olarak doldurulmalıdır.

**NOT: Almanya Turistik vizesine başvuru yapan kişi reşit değil ise (18 yaşından küçük ise) vize başvuru formunda hem kendisinin hem de yasal velisinin imzası bulunmalıdır.

 • Pasaport: Almanya Turistik vizesi başvurularında kullanılacak pasaport 10 yıldan eski, yıpranmamış olması tavsiye edilir. Pasaportun geçerlilik süresi seyahatin bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha devam etmelidir. Almanya Turistik vizesi başvurusunda kullanılacak pasaportta vizenin işlenmesi için en az 2 boş sayfa bulunmalıdır.
 • Seyahat evrakları: Almanya Konsolosluğu, Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişilerden yapacakları seyahatin amacını, seyahat masraflarının karşılanma biçimini ve başvuru sahibinin Türkiye’ye geri döneceğini gösterir belgeler talep etmektedir. Almanya Turistik vizesi başvuru belgelerinde ibraz edilen bilgiler vize başvuru formunda yer alan bilgileri desteklemelidir.
 • Davetiye: Almanya Turistik vizesi için başvuru yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya’da ikamet eden herhangi bir kişiden ya da ülkedeki herhangi bir kurumdan davetiye talebinde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Davetiye ile gidilecek seyahatlerde Almanya aile ve arkadaş ziyareti vizesi veya Almanya ticari vize başvurusunda bulunulmaktadır.

Almanya Vize Ücretlerine İlişkin Bilgiler

Almanya vize ücreti, vize türü, seyahat süresi, Schengen vizesi veya D vize kategorilerine bağlı olarak değişmektedir. Almanya vize ücreti konsolosluk harç bedellerini ve vize başvuru merkezlerinin kooridnasyon bedellerini içermektedir.
Almanya Turistik vizesi içim müracaatta bulunan 12 yaş altı çocuklar Almanya Turistik vizesi harç bedelinden muaf tutulmaktadır.
Almanya Federal Cumhuriyeti Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, Cape Verde, Makedonya, Moldavya, Karadağ, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna vatandaşlarına Almanya Turistik vizesi harç bedeli ödemelerinde bazı indirim ve kolaylıklar tanımaktadır.

Almanya Vizesi Biyometri İşlemine İlşkin Bilgiler

Almanya Turistik vizesi başvurularında 25 Eylül 2014 tarihinden bu yana kimlik sahteciliğinin engellenmesi amacı ile parmak izi ve biyometrik fotoğraf uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla Almanya Turistik vizesi için başvuruda bulunan kişiler Biyometri İşlemi (parmak izi taraması) yaptırmak zorundadırlar.

Almanya Turistik vizesi başvurularında “Biyometri işlemi” ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • 12 yaşın altındaki çocuklardan fiziksel olarak parmak izi almak mümkün olmadığı için biyometri işlemine tabi değildir.
 • Ülke ve Hükümet temsilcileri ve siyasi liderler Almanya’ya yaptıkları resmi ziyaretler için biyometri işlemine tabi tutulmazlar.
 • Biyometrik veriler 5 yıl boyunca geçerli kabul edilmekte ve saklanmaktadır. Dolayısıyla, son 5 yıl içerisinde herhangi bir Schengen ülkesinden vize almış ve bu işlem sırasında parmak izini vermiş kişiler biyometri işleminden muaf tutulmaktadırlar.
 • Fiziksel olarak parmak izi veremeyecek durumda olan kişiler, bu durumlarını destekleyen tıbbi bir rapor ibraz etmek şartıyla biyometri işleminden muaf tutulmaktadır.
 • Biyometri işlemleri ile ilgili herhangi bir hata yaşanmaması için parmak izi tespitine giden kişilerin parmaklarında parmak izi tespitinin yapılmasına engel olacak, kesik, hasar ya da süs(kına) bulunmamalıdır.

Üçüncü Ülke Vatandaşları İçin Almanya Turistik Vizesi İşlemleri Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti geçerli ikamet izni sahibi üçüncü ülke vatandaşları Almanya Turistik vizesi başvurularını Türkiye’de bulunan Almanya temsilciliklerine yapabilmektedir. Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerini Türkiye’den yapacak olan üçüncü ülke vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Almanya vize başvurularında ibraz ettiği evraklara ek olarak Türkiye’de ikamet izinleri bulunduğuna dair belgelerini ibraz etmelidir. Turistik vize işlemlerinde bulunan kişiler Türkçe ve/veya Almanca bilmiyor olmaları durumunda vize başvuru işlemlerini tercüman refakatinde yapmalıdırlar.

Almanya Turistik Vize Başvurusu

Almanya Konsolosluğu şahsen yapılan kısa süreli vize (Almanya Turistik vizesi, Almanya Ticari vizesi, Almanya Transit vizesi) başvurularını işleme almamaktadır. Bu nedenle Almanya kısa süreli vizesi kategorisinde yer alan Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları vize başvurularını Almanya Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar, Vize Başvuru Merkezleri ve Turizm/ Seyahat Acentelerine yapmalıdır.

Almanya Turistik Vizesi İşlem Süresi

Almanya Turistik vizesi başvuru işlemleri vize başvurusu için ibraz edilmesi gereken evraklar eksiksiz ve doğru olarak sunulduğu takdirde, ortalama 22 iş günü içerisinde tamamlanmaktadır. Ancak Almanya Turistik vizesi başvuru işlemlerinin Almanya Federal Cumhuriyeti ya da Türkiye Cumhuriyeti resmi tatil günlerine denk gelmesi ya da Almanya Konsolosluğu’nun iş yoğunluğunun fazla olduğu günlere tekabül ederse işlemlerin tamamlanması süreci uzayabilmektedir. Bu nedenle Almanya Turistik vizesi başvurusunda bulunan kişiler Almanya seyahatlerini zamanında yapabilmek için vize başvurularını planladıkları Almanya seyahatinden olabildiğince erken tarihte yapmalıdır. Almanya vizesi işlemlerinde başvuru değerlendirme süresi ortalama 15 iş günü olarak belirtilmekle birlikte vize başvurusunu değerlendirme süresi Almanya Konsolosluğu ve Almanya Büyükelçiliğinin yetkisi dahilinde olmakta olup bu süreler uzayabilmektedir. Vize süreleriyle ilgili olarak başvuru sahibinin koşullarıan göre değişmeler olabilir. Çıkış süresine bağlı konjoktürel durumlar olabileceğinden bu bilgilerin Almanya Konsolosluğu ile iletişime geçilerek teyit edilmesi tavsiye olunur.